امروز شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
تقویم نمایشکاهی تاسیسات

تقویم نمایشگاه های تاسیساتی کل کشور سال۹۸

نمایشگاه های تاسیسات کشور تاریخ شروع: تاریخ پایان: شماره تماس نمایشگاه  نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی همدان ۹۸ شانزدهمین دوره چهارشنبه ۹۸/۰۵/۳۰  يكشنبه ۹۸/۰۶/۰۳  ۰۲۱-۴۶۰۱۶۴۰۸  زمان: مرداد…