امروز شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
اتوماتیک دیجیتال پمپ اب خانگی اصفهان

معایب ومزایای اتوماتیک دیجیتال پمپ

ابتدا به مزایای اتوماتیک دیجیتال پمپ اب میپردازیم فشار آب در حین استفاده ثابت است . پرشرسویچ دیجیتال تا زمانی که اب را مصرف میکنیم الکتروموتور را روشن نگه میدارد….