امروز سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸
  • لوله کشی اب اصفهان
  • پمپ اب پوستر

زمان: فروردين 1398 تقویم نمایشگاهی اصفهان 98 دسته بندی: علمی

تقویم نمایشکاهی تاسیساتمطالب تاسیساتی

تقویم نمایشگاه های تاسیساتی کل کشور سال۹۸

نمایشگاه های تاسیسات کشور تاریخ شروع: تاریخ پایان: شماره تماس نمایشگاه  نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی همدان ۹۸ شانزدهمین دوره چهارشنبه ۹۸/۰۵/۳۰  يكشنبه ۹۸/۰۶/۰۳  ۰۲۱-۴۶۰۱۶۴۰۸  زمان: مرداد…